دستگاه تنفس چگونه کار می کند؟

در این ویدئو کامل و عالی همراه با توضیحات فارسی به بررسی دستگاه تنفس و چگونگی کار کردن آن می پردازیم. حتما ویدئو را مشاهده کنید.

ریه ها به شکل نیمه مخروطی هستند و قسمت های طرفی حفره سینه را پر می کنند. قاعده ریه ها روی پرده دیافراگم (عضله ای که حفره سینه و حفره شکم را از هم جدا می کند) قرار گرفته و قله ریه ها مجاور دنده اول است. ریه کودکان صورتی رنگ است ولی ریه بزرگسالان به علت ذرات ذغال وارد شده از راه تنفس خاکستری رنگ می باشد.